BOKNING
SSR – Medlem
SSR

BESIKTNINGAR

Besiktningar

Vi utför besiktningar enligt konceptet SSR-godkänd besiktning. Sotaren har besiktigat och kontrollerat eldstäder och rökkanaler i snart 500 år. Nu har riksorganisationen Sveriges skorstensfejarmästare utarbetat en vidareutveckling av våra besiktningar, med högre kvalité och mer ingående besiktningar.

HÄR KAN DU SE EN INFORMATIONSFILM OM SSR

Installationsbesiktning

Funderar ni på att installera en ny eldstad!

Hör av er till oss så hjälper vi er med vad ni ska tänka på innan installation samt kontakten med byggnadskontoret. Vid en SSR GODKÄND Installationsbesiktning kontrollerar vi att eldstad och rökkanal är placerade och utformade så att de inte utgör en risk för brand, att funktionen i eldstaden är korrekt, att taksäkerheten är tillfredsställande och att installationen inte orsakar olägenheter för de omkring.

Överlåtelsebesiktning

Har ni köpt en ny bostad, eller är ni intresserade av att köpa, är det bra att veta att eldstäder fungerar som de ska.

SSR GODKÄND Överlåtelsebesiktning ger dig koll över situationen. Vi kontrollerar funktion, skick, risk för brand och utreder underhållsbehov för att ni ska veta vad ni har att förvänta er av er nya eldstad.

Statusbesiktning

Rökkanaler och eldstäder utsätts för hårda påfrestningar vid eldning samt väder och vind under lång tid. Om ni är osäker på hur er skorsten mår, eller kanske redan renoverat er skorsten och vill veta att det blivit bra gjort rekommenderar vi SSR GODKÄND Statuskontroll. Statuskontrollen säkerställer att det inte föreligger risk i samband med eldning samt att funktionen är korrekt.

SSR GODKÄND har flera syften. Först och främst är det en kvalitetssäkring av utförandet. Mästarna ska bedöma lika, utföra besiktningen lika och protokollera lika. Sedan är det en kvalitetsökning. Det finns mycket som kan orsaka en brand, men det våra skorstensfejarmästare kan förebygga, ska förebyggas.

SSR GODKÄND får bara utföras av företag som är anslutna till SSR Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund. Endast företag som redan är behöriga för brandskyddskontroll kommer ifråga. Brandskyddskontroll får endast utföras av utbildad skorstenstekniker.

Här kan du läsa mer om SSR

SSR – Medlem
SSR